Công văn Số: 325 /QĐ UBND HC về việc "Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 414
  • Tổng lượt truy cập 1,110,063

Công văn Số: 325 /QĐ UBND HC về việc "Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

07/04/2022, 04:35 pm

Công văn Số: 325 /QĐ UBND HC ngày 07 tháng 04 năm 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. XEM CHI TIẾTTin tức khác