Bán Trú

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 119
  • Tổng lượt truy cập 485,177

Thực đơn tuần 16 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

Thực đơn tuần 15 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Thực đơn tuần 14 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Thực đơn tuần 13 - Năm học 2018 - 2019.

Áp dụng từ ngày ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018.

Thực đơn tuần 11 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

Thực đơn tuần 10 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 29/10/2018 đến ngày 01/11/2018

Thực Đơn tuần 9 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018

Thực đơn tuần 8 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ 15/10/2018 đến 19/10/2018.

Thực đơn tuần 7 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018.

Thực đơn tuần 6 - Năm học 2018 - 2019

Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018