Văn bản Bộ GD-ĐT

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 23
  • Tổng lượt truy cập 1,081,461

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT -BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.