Tổ Chức

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 279
  • Tổng lượt truy cập 1,127,908

Lãnh Đạo Trường

Năm học 2021 - 2022.

Ban đại diện cha mẹ học sinh thường trực

Ban đại diện thường trực cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016 gồm 6 thành viên. Nữ: 4.

Chi đoàn

Chi đoàn trường TH Trưng Vương năm học 2014 - 2015 gồm có 13 đoàn viên. Nữ: 11.

Liên Đội

LIÊN ĐỘI TH TRƯNG VƯƠNG

Sơ Đồ Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG