Tổ Chức

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 29
  • Tổng lượt truy cập 406,148

Chi đoàn

Chi đoàn trường TH Trưng Vương năm học 2014 - 2015 gồm có 13 đoàn viên. Nữ: 11.

Liên Đội

LIÊN ĐỘI TH TRƯNG VƯƠNG

Sơ Đồ Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG