Văn Bản

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 247
  • Tổng lượt truy cập 642,812

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Trưng Vương, năm học 2020 - 2021

Công văn Số: 08/QĐ-THTV về việc "Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Trưng Vương, năm học 2020 - 2021"

Công văn về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học đến cuối tháng 02/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 52/UBND-THVX "Về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học"

Thông báo về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, tránh dịch nCoV.

Công văn số: 43/UBND-THVX ngày 07 tháng 02 năm 2020 "Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học".

Công văn số 102 /SGDĐT-CTTT Đồng Tháp "V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona"

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

Công văn số: 430 /SGDĐT-VP, ngày 31/12/2019 về việc nghỉ và đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.