Văn Bản

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 394
  • Tổng lượt truy cập 684,594

Kế hoạch "Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) năm 2020.

Công văn số 97/KH-KSBT Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Đồng Tháp, ngày 26/05/2020.

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Trưng Vương, năm học 2020 - 2021

Công văn Số: 08/QĐ-THTV về việc "Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Trưng Vương, năm học 2020 - 2021"

Công văn về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học đến cuối tháng 02/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 52/UBND-THVX "Về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học"

Thông báo về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, tránh dịch nCoV.

Công văn số: 43/UBND-THVX ngày 07 tháng 02 năm 2020 "Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học".