Kết quả hội thi: "Viết chữ đẹp" học sinh cấp trường.

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 6
  • Tổng lượt truy cập 1,081,444

Kết quả hội thi: "Viết chữ đẹp" học sinh cấp trường.

13/11/2013, 08:20 pm

Ngày 12/10/2013 trường TH Trưng Vương tổ chức hội thi viết chữ đẹp cho học sinh. Có 139 thí sinh tham dự hội thi, trong đó có 53 thí sinh đạt giải.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014


KHỐI 1

STT

HỌ VÀ  TÊN

LỚP

TỔNG
ĐIỂM

GIẢI

1

Bùi Nguyễn Trúc An

1/3

23,0

II

2

Phạm Huỳnh Anh

1/4

21,5

KK

3

Võ Đức Hoàng

1/4

23,0

II

4

Hồ Ngọc Quốc Huy

1/2

20,0

KK

5

Nguyễn Lê Tuyết Nhi

1/1

20,0

KK

6

Nguyễn Hoàng Phương Oanh

1/1

22,5

III

7

Nguyễn Lê Phương Thảo

1/4

20,0

KK

8

Nguyễn Ngọc Anh Thư

1/1

21,0

KK

9

Huỳnh Thị Mỹ Tiên

1/3

22,0

KK

10

Nguyễn Phúc Bảo Uyên

1/3

24,5

I

11

Trương Ngọc Bảo Vy

1/4

20,0

KK

 

KHỐI 2

STT

HỌ VÀ  TÊN

LỚP

TỔNG
ĐIỂM

GIẢI

1

Nguyễn Duy Thiên Bảo

2/1

51,5

KK

2

Võ Nguyễn Phương Hân

2/4

48,0

KK

3

Lê Thị Xuân Huệ

2/1

46,5

KK

4

Nguyễn Minh Ngọc

2/3

53,0

III

5

Nguyễn Yến Ngọc

2/2

45,0

KK

6

Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh

2/1

55,5

I

7

Trần Trúc Quỳnh

2/1

54,0

II

8

Hồng Lê Cát Tường

2/1

51,5

KK

9

Nguyễn Ngọc Như Ý

2/4

44,5

KK

 

KHỐI 3

 

STT

HỌ VÀ  TÊN

LỚP

TỔNG
ĐIỂM

GIẢI

1

Trần Nhật Minh Ánh

3/3

48,5

I

2

Trần Hoàn Châu

3/5

41,3

KK

3

Trần Sử Bảo Châu

3/1

47,5

III

4

Trần Ngọc Vân Đang

3/5

42,0

KK

5

Đào Ngọc Xuân Hằng

3/1

45,5

KK

6

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

3/1

46,8

KK

7

Trần Dương Minh Mẫn

3/1

48,3

II

8

Nguyễn Huỳnh Yến Như

3/3

48,5

I

9

Trần Lê Phương Quỳnh

3/4

42,0

KK

10

Phạm Ngọc Bảo Trân

3/5

39,5

KK


KHỐI 4

STT

HỌ VÀ  TÊN

LỚP

TỔNG
ĐIỂM

GIẢI

1

Huỳnh Châu Nhật Anh

4/4

49,0

KK

2

Huỳnh Nguyễn Bảo Châu

4/4

51,0

III

3

Nguyễn Thanh Hảo

4/2

51,5

II

4

Phương Hảo Hảo

4/3

50,0

KK

5

Trần Thị Xuân Hiền

4/3

48,0

KK

6

Mai Khánh Linh

4/4

51,0

III

7

Trương Nguyễn Thảo Minh

4/1

49,5

KK

8

Trần Lâm Bảo Ngọc

4/1

47,5

KK

9

Phan Thị Hương Quỳnh

4/4

51,0

III

10

Hồ Ngọc Anh Thư

4/2

49,5

KK

11

Cao Diễm Tiên

4/4

51,8

I


KHỐI 5

STT

HỌ VÀ  TÊN

LỚP

TỔNG
ĐIỂM

GIẢI

1

Trần Minh Ái

5/2

52,5

II

2

Nguyễn Phạm Ngọc Minh

5/1

43,0

KK

3

Trần Thị Thanh Nga

5/3

47,5

KK

4

Cao Lê Minh Ngọc

5/4

43,0

KK

5

Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc

5/5

43,0

KK

6

Lê Hoàng Bích Phượng

5/2

43,0

KK

7

Nguyễn Minh Tâm

5/1

47,5

KK

8

Bạch Mai Thảo

5/2

44,5

KK

9

Hà Nhật Anh Thư

5/5

53,5

I

10

Nguyễn Quí Minh Thư

5/1

44,0

KK

11

Nguyễn Hữu Trí

5/5

50,0

III

12

Trần Thị Mỹ Tuyền

5/5

47,0

KK

Tin tức khác