Công văn số: 804 /QĐ-UBND-HC về việc "Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 170
  • Tổng lượt truy cập 563,327

Công văn số: 804 /QĐ-UBND-HC về việc "Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

30/08/2017, 03:51 pm

Kế hoạch năm học 2017-2018

Xem chi tiết: Tai đây

Tin tức khác