Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 176
  • Tổng lượt truy cập 746,598

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

01/10/2015, 10:21 am

Số: 1339/SGDĐT-GDTrH

 

 

Số/Kí hiệu

Ngày

Tóm tắt

1339/SGDĐT-GDTrH

 

23/09/2015

V/v hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

 

Tin tức khác