Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh nhiệm kỳ 2018 – 2019

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 124
  • Tổng lượt truy cập 761,411

Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh nhiệm kỳ 2018 – 2019

13/12/2018, 03:52 pm

Năm học 2018 -2019.

 

Ngày 26 tháng 08 năm 2018, trường TH Trưng Vương tổ chức Đại hội CMHS nhiệm kỳ 2018 – 2019. Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của trường TH Trưng Vương, báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2017 –2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2019. Tại Đại hôi cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của phụ huynh về tình hình học tâp của học sinh, các kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học mới….

Đại hội đã bầu ra Ban Đai diện CMHS nhiệm kỳ 2018 – 2019. Ông Thái Hồng Nhân được bầu làm Trưởng ban Ban Đại diện CMHS, ông Lê Minh Sự làm Phó. Trưởng ban Ban Đai diện CMHS  cùng các trưởng ban của các khối lớp là Phó trưởng ban Ban Đại diện CMHS của trường. Các Phó ban của từng khối lớp là ủy viên của Ban Đại diện CMHS của trường.

 

Cô Hệu trưởng Lê Thị Bích Hà thông qua báo cáo tổng kết

của trường TH Trưng Vương năm học 2017 - 2018.

 

 

Cô Hệu trưởng Lê Thị Bích Hà gợi ý thảo luận trong Đại hội.

 

Ban Đại diện CMHS năm học  2017 – 2018 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

 


Ban Đại diện CMHS năm học  2018 –2019 ra mắt hứa hẹn.

 

Bà Nguyễn Thị Diễm Trang thông qua phương hướng hoạt động của

Ban Đại diện CMHS năm học 2018 - 2019. 


 

 


Tin tức khác