Tổ khối 2

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 57
  • Tổng lượt truy cập 579,457

Tổ khối 2

08/09/2017, 04:53 pm

Năm học 2017 - 2018

Tổ khối 2 gồm 4 giáo viên. Nữ:3

 

TỔ TRƯỞNG

 

-  Đặng Thị Nguyệt Hằng.

-  Năm sinh:13/03/1975

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 2/2.

-  Email: nguyethang75@gmail.com

 

 

 

 

Võ Văn Hưng.

-  Năm sinh: 29/10/1978.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 2/1.

-  Email: hungthtv@gmail.com

 

 

 

 

-  Lưu Thị Hạnh Phương.

-  Năm sinh: 04/10/1972.

-  Trình độ chuyên môn: CĐSP.

-  Chủ nhiệm lớp:2/3.

-  Email: hanhphuongtv@gmail.com

 

 

 

 

-  Lâm Yểm Hoa.

-  Năm sinh:25/04/1979

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 2/4.

-  Email: lamyemhoa@yaghoo.com

 

 

Tin tức khác