Tổ khối 5

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 74
  • Tổng lượt truy cập 401,020

Tổ khối 5

13/09/2017, 03:11 pm

Năm học 2017 - 2018

Tổ khối 5 gồm 7 giáo viên. Nữ: 6


TỔ TRƯỞNG

 

-  Nguyễn Thị Xuân Hảo

-  Năm sinh: 01/01/1973.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/5.

-  Email: xuanhao7640@gmail.com

 

 

 

-  Huỳnh Thị Ánh Tuyết.

-  Năm sinh: 10/12/1983.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/1.
- Email: huynhthianhtuyet1983@gmail.com

 

 

 

 

 

-  Lâm Thị Hương Thảo.

-  Năm sinh: 06/11/1971.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/2.
- Email:

 

 

 

-  Phạm Hồng Diễm.

-  Năm sinh: 25/04/1970

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/3.

- Email: phamhongdiemsadec@gmail.com

 

 

 

-  Nguyễn Kim Chánh.

-  Năm sinh: 25/08/1992

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/4.

- Email: nguyenchanh973@gmail.com

 

 

 

-  Nguyễn Thị Thanh Thảo.

-  Năm sinh: 15/09/1990.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/6.

-  Email: thaolaivung@gmail.com


 

 

-  Đinh Thị Kim Tuyền.

-  Năm sinh: 08/06/1987.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Chủ nhiệm lớp: 5/7

-  Email: kittytuyen_1987@yahoo.com


 

Tin tức khác