Tổ Ngoại ngữ - Tin học

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 71
  • Tổng lượt truy cập 401,017

Tổ Ngoại ngữ - Tin học

13/09/2017, 03:44 pm

Năm học 2017 2018

Tổ Ngoại ngữ - Tin học  gồm 6 giáo viên. Nữ: 5

 

TỔ TRƯỞNG


-  Huỳnh Thị Nguyệt Minh.

-  Năm sinh: 06/02/1975.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Tiếng Anh: Khối 5.

-  Email: ngminh75@gmail.com

 

 

TỔ PHÓ


-  Phạm Thị Hồng Hoàn.

-  Năm sinh: 28/12/1975

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Tiếng Anh: Khối 4.

-  Email: honghoan1975@gmail.com

 

 

 

 

-  Nguyễn Thị Ngọc Điệp.

-  Năm sinh: 10/02/1976.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Tiếng Anh: Khối 3

Email: nguyenthingocdiep695@gmail.com

 

 

 

 

-  Trần Thị Thiên Hằng.

-  Năm sinh: 22/11/1984.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Tiếng Anh: Khối 5

Email: tranthithienhang@gmail.com

 

 

 

 

-  Võ Thuý Hằng.

-  Năm sinh: 22/02/1971.

-  Trình độ chuyên môn: CĐTH.

-  Dạy môn Tin Học : Khối 5.

-  Email: vothuyhangsadec@gmail.com.


 

 

 

-  Cao Anh Dũng.

-  Năm sinh: 18/12/1967

-  Trình độ chuyên môn: CĐTH.

-  Dạy môn Tin Học : Khối 4.

-  Email: cadungdt@gmail.com


 

 

Tin tức khác