Tổ Văn Thể - Mĩ

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 288
  • Tổng lượt truy cập 728,806

Tổ Văn Thể - Mĩ

13/09/2017, 04:55 pm

Năm học 2017 - 2018

Tổ Văn Thể - Mĩ  gồm 6 giáo viên. Nữ: 2

TỔ TRƯỞNG

 

-  Nguyễn Ngọc Thức.

-  Năm sinh: 03/10/1991

-  Trình độ chuyên môn: CĐSP.

-  Tổng phụ trách Đội

- Email:  nguyenthuc9000@gmail.com

 

 

 

-  Đinh Thị Vân Anh.

-  Năm sinh: 12/05/1970.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Âm nhạc: Khối 2,4,5.

-  Email:  vananhthtv@gmail.com

  

-  Trần Thị Hoanh.

-  Năm sinh: 25/01/1977.

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Âm nhạc: Khối 1,3,4.

-  Email: hoanhtransadec2501@gmail.com

 

 

 

-  Nguyễn Văn Hoà.

-  Năm sinh: 01/12/1968

-  Trình độ chuyên môn: CĐSP.

-  Dạy môn Thể dục: Khối 1,2,3.

-  Email: nguyenvanhoa@gmail.com

 

 

 

-  Phan Hoàng Tấn.

-  Năm sinh: 28/11/1987

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy môn Thể dục: Khối 4,5.

-  Email: phanhoangtan1987@gmail.com

 

 

-  Nguyễn Phước Tinh.

-  Năm sinh: 03/10/1991

-  Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

-  Dạy Môn Mĩ Thuật: Khối 1,2,3,4,5.

-  Email: nguyentinhmt74@gmail.com

 

 

Tin tức khác