Liên đội trường TH Trưng Vương năm học 2017 - 2018.

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 459
  • Tổng lượt truy cập 1,110,108

Liên đội trường TH Trưng Vương năm học 2017 - 2018.

09/10/2017, 04:31 pm

Ban chỉ huy Liên đội năm học 2017 - 2018.

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NHIỆM KỲ: 2017-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Phạm Huỳnh Anh

5/5

Liên đội trưởng

Quản lí chung

2

Trần Nguyễn Như Ý

5/4

Liên đội phó

Nghi thức, sinh hoạt sao

3

Lê Ngọc Hân

4/5

Liên đội phó

Học tập, Phong trào

4

Lâm Hà Ngọc Hân

4/3

Liên đội phó

Văn nghệ, Sao đỏ

5

Ngô Nhất Nghi

5/1

Ủy viên

 

6

Nguyễn Ngọc Phương Quyên

5/1

Ủy viên

 

7

Nguyễn Trung Kiên

5/2

Ủy viên

 

8

Nguyễn Đình Anh Quân

5/2

Ủy viên

 

9

Lê Nguyễn Phương Giang

5/3

Ủy viên

 

10

Nguyễn Phúc Bảo Uyên

5/3

Ủy viên

 

11

Ngô Trần Thanh Bình

5/4

Ủy viên

 

12

Hồ Ngọc Qúi

5/5

Ủy viên

 

13

Trần Thị Phương Ngọc

5/6

Ủy viên

 

14

Ngô Thị Mỹ Lam

5/6

Ủy viên

 

15

Nguyễn Ánh Ngọc

5/7

Ủy viên

 

16

Phạm Ngọc Hân

4/1

Ủy viên

 

17

Nguyễn Quỳnh Như

4/2

Ủy viên

 

18

Nguyễn Lê Thiên Kim

4/3

Ủy viên

 

19

Quách Vĩnh Khang

4/4

Ủy viên

 

20

Đặng Gia Huy

4/4

Ủy viên

 

`21

Nguyễn Ngọc Anh Thy

4/2

Ủy viên

 

 

 

Tin tức khác