Liên Đội trường TH Trưng Vương năm học 2018 - 2019

VĂN BẢN NGÀNHLượt truy cập
  • Hôm nay 417
  • Tổng lượt truy cập 1,110,066

Liên Đội trường TH Trưng Vương năm học 2018 - 2019

25/12/2018, 03:09 pm

Năm học 2018 -2019

 

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NHIỆM KỲ: 2018-2019

-*-*-*-

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Lâm Hà Ngọc Hân

5/2

Liên đội trưởng

 

2

Lê Ngọc Hân

5/1

Liên đội phó

 

3

Hồ Ngọc Vân Thanh

4/2

Liên đội phó

 

4

Hồ Nguyễn An An

4/1

Ủy viên

 

5

Lê Ngọc Tuyết Minh

4/1

Ủy viên

 

6

Bùi Ngọc Minh Trân

4/3

Ủy viên

 

7

Trần Thanh Trà

4/4

Ủy viên

 

8

Lê Hồng Phúc

4/5

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị  Phượng  Loan

4/6

Ủy viên

 

10

Đặng Gia Huy

5/2

Ủy viên

 

11

Nguyễn Ngọc Anh Thy

5/3

Ủy viên

 

12

Phạm Ngọc Hân

5/4

Ủy viên

 

13

Nguyễn Quỳnh Như

5/4

Ủy viên

 

14

Nguyễn Lê Thiên Kim

5/4

Ủy viên

 

15

Quách Vĩnh Khang

5/4

Ủy viên

 

16

Huỳnh Nguyễn Mỹ Linh

5/5

Ủy viên

 

17

Đinh Thiên Lam

5/5

Ủy viên

 

18

Quan Ngọc Minh Anh

5/3

Ủy viên

 

19

Giang Nhật Trúc Sang

5/1

Ủy viên

 


Tin tức khác